Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1094/QĐ-UBND
Ngày ban hành
02/08/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phân khai kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch nãm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác