Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4374/UBND-KT
Ngày ban hành
05/08/2019
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác