Thông tin văn bản

Số ký hiệu
104/KH-UBND
Ngày ban hành
05/08/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác