Thông tin văn bản

Số ký hiệu
176/BC-UBND
Ngày ban hành
02/08/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu, Giúp việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác