Thông tin văn bản

Số ký hiệu
72/QĐ-VP
Ngày ban hành
15/07/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng đối với ông Trương Minh Sang, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác