Thông tin văn bản

Số ký hiệu
984/QĐ-UBND
Ngày ban hành
11/07/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (lần 2) Dự án đầu tư xây dựng công trình các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác