Thông tin văn bản

Số ký hiệu
981/QĐ-UBND
Ngày ban hành
11/07/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt Tiểu Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020 – EU tài trợ thuộc Dự án: Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác