Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3677/UBND-NNTN
Ngày ban hành
01/07/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v tăng cường công tác phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác