Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3663/UBND-CNXD
Ngày ban hành
01/07/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác