Thông tin văn bản

Số ký hiệu
68/QĐ-VP
Ngày ban hành
29/06/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc bổ nhiệm ông Trần Lê Ngọc Sáng giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác