Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2864/UBND-NNTN
Ngày ban hành
07/06/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác