Thông tin văn bản

Số ký hiệu
839/VP-CNXD
Ngày ban hành
10/06/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 53-TB/TW ngày 30/3/2019
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác