Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2293/UBND-TH
Ngày ban hành
10/05/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 (cuối tháng 5) và 15 (đầu tháng 7/2019)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác