Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2274/UBND-KT
Ngày ban hành
10/05/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
V/v rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 5 tháng đầu năm 2019 và kiện toàn các hội đồng và ban chỉ đạo
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác