Thông tin văn bản

Số ký hiệu
365/QĐ-UBND
Ngày ban hành
08/03/2010
Người ký
Đinh Thị Loan
Trích yếu
Phê duyệt Dự án Hỗ trợ trẻ em và các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng cơn bão số 9 (Ketsana) năm 2009 tại huyện Mộ Đức do T ổ chức Tầm nhìn Thế giới Tài trợ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác