Thông tin văn bản

Số ký hiệu
14/BC-UBND
Ngày ban hành
05/03/2010
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2009
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác