Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1900/UBND-KT
Ngày ban hành
18/04/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác