Thông tin văn bản

Số ký hiệu
267/QĐ-UBND
Ngày ban hành
18/04/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt danh mục, mức tài trợ cho các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường được hỗ trợ tài chính từ vốn hoạt động bổ sung hàng năm từ các nguồn khác cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngăi năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác