Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1894/UBND-KGVX
Ngày ban hành
17/04/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v hỗ trợ thực hiện dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác