Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1659/UBND-KT
Ngày ban hành
05/04/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án “Mở rộng cơ sở thuế và chống xóa mòn nguồn thu NSNN”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác