Thông tin văn bản

Số ký hiệu
425/BC-VP
Ngày ban hành
04/04/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Đánh giá tình hình thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ tại Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác