Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1579/UBND-KT
Ngày ban hành
03/04/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v khẩn trương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác