Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1578/UBND-KGVX
Ngày ban hành
03/04/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v đề xuất thực hiện nhiệm vụ đặc thù của Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác