Thông tin văn bản

Số ký hiệu
404/TB-VP
Ngày ban hành
29/03/0201
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 126/QĐ-VP ngày 26/12/2018 của Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Công báo Tin học
Văn bản khác