Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1493/UBND-KGVX
Ngày ban hành
29/03/2019
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định qui định chi tiết, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác