Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1395/UBND-KSTTHC
Ngày ban hành
26/03/2019
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 06 tháng cuối năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác