Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1392/UBND-NNTN
Ngày ban hành
25/03/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác