Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1381/UBND-KGVX
Ngày ban hành
25/03/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác