Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1352/UBND-NC
Ngày ban hành
22/03/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 95/TB-VPCP ngày 15/3/2019 của Văn phòng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác