Thông tin văn bản

Số ký hiệu
17/TTr-UBND
Ngày ban hành
13/03/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi điểm a Khoản 4 Điều 5 Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác