Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1109/UBND-TH
Ngày ban hành
12/03/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác