Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1099/UBND-NNTN
Ngày ban hành
12/03/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v phê duyệt dự án xây dựng Bảng giá đất và báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 104/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác