Thông tin văn bản

Số ký hiệu
613/UBND-NC
Ngày ban hành
12/02/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Kết luận số 842-KL/TU ngày 14/12/2018 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác