Thông tin văn bản

Số ký hiệu
187/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12/02/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng theo quy định tại các Quyết định: số 290/2005/QĐ-TTg; số 62/2011/QĐ-TTg và số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác