Thông tin văn bản

Số ký hiệu
183/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12/02/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu thầu thuốc cho các cơ sở y tế theo Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác