Thông tin văn bản

Số ký hiệu
489/UBND-TH
Ngày ban hành
29/01/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v tham gia Đề cương Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác