Thông tin văn bản

Số ký hiệu
158/QĐ-UBND
Ngày ban hành
29/01/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các phần việc điều chỉnh, bổ sung và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khu xử lý chất thải rắn nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác