Thông tin văn bản

Số ký hiệu
479/UBND-TH
Ngày ban hành
28/01/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v sử dụng nguồn dự phòng và các nguồn kinh phí khác còn lại năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác