Thông tin văn bản

Số ký hiệu
06/QĐ-VP
Ngày ban hành
17/01/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc chi hỗ trợ cho công chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi năm 2018
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính công
Tập tin đính kèm
Văn bản khác