Thông tin văn bản

Số ký hiệu
82/QĐ-UBND
Ngày ban hành
15/01/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử: Mộ, Nhà thờ Đinh Duy Tự và Bia Đinh Gia Yển Ký
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác