Thông tin văn bản

Số ký hiệu
65/UBND-NNTN
Ngày ban hành
07/01/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp kinh tế thực hiện hợp phần ổn định đời sống dân cư theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác