Thông tin văn bản

Số ký hiệu
56/UBND-NNTN
Ngày ban hành
07/01/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v tham mưu phân bổ kinh phí để thực hiện thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác