Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7957/UBND-KGVX
Ngày ban hành
28/12/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác