Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7808/UBND-TH
Ngày ban hành
24/12/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác