Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1603/BC-VP
Ngày ban hành
05/12/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
Kết quả thực hiện Chương trình số 10-CTr/BCĐ ngày 20/4/2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác