Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1596/BC-VP
Ngày ban hành
04/12/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 48, từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác