Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7353/UBND-KGVX
Ngày ban hành
04/12/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác