Thông tin văn bản

Số ký hiệu
22/2009/CT-UBND
Ngày ban hành
16/12/2009
Ngày hiệu lực
26/12/2009
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Chỉ thị về tăng cường quản lý, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, lãn công và chấp Hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp hoạt động Trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Chỉ thị QPPL
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác