Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7183/UBND-KGVX
Ngày ban hành
26/11/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác