Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7146/UBND-KT
Ngày ban hành
23/11/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
V/v kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nuớc của Ngân hàng Nhà nước
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác